Monday, September 14, 2009

Ametlik teadaanne ;)

Mõnikord on kodust raamaturiiulit vaadates tunne, et kõik oleks nagu juba loetud ja mõni raamat suisa korduvalt. Ja mõnda neist ei tahakski enam kätte võtta. Ka mitte viie aasta pärast. Või kahekümne aasta pärast. Ja tegelikult oleks hädasti vaja ruumi teha, et uusi põnevaid raamatuid mahutada. Või osta uus riiul. Ja raamatud kipuvad poes kallivõitu olema...
Selleks, et niisugust kimbatust ennetada või sellele lahendust pakkuda, toimub 26. septembril Tallinnas Telliskivi loomelinnakus (Telliskivi 60A, 4. korruse saalis) kell 10-15 raamatuvahetus. Igaüksvõib tuua kodust/suvekodust need raamatud, mida ta oma riiuleis näha ei soovi ning valib teiste toodud teoste seast endale meelepärast lugemisvara. Võib tuua ka filme ja noote jms. Küllap nendegi seas on sääraseid, mida vahetada.

Lasteraamatud võiks eraldi sorteerida, siis on neid lihtsam paigutada.

Raamatute vahetamise juures saab nautida ka eeskava:
kell 11.15 Veiko Märka
kell 12 Wimberg
kell 13 Jaan Pehk
kell 14 Aapo Ilves
Täpselt samal aadressil ja enam-vähem samal kellaajal toimuvad 26. septembril veel kirbuturg ja festivali Plektrum üritused. Vt http://2009.plektrumfestival.ee/programm/laupaev-26-september/ ja http://www.kirbuturg24.ee/kirbuturutoimumisinfo

Monday, July 13, 2009

Kaks eelteadet

  • Augustis ilmub Edelaraudtee rongidesse teine valik luuletusi eesti autoritelt. Teiste sõnadega - rongiluule jätkub!
  • Oktoobris korraldab Eesti Emakeeleõpetajate Selts lugemisaastat ettevalmistava seminari emakeeleõpetajatele.

Lugemisaasta logo valitud
Lugemisaasta logo sai valitud juba 26. juunil, kuid hõivatuse, hajameelsuse ja veel mõne asjaolu tõttu jäi sellest siia blogisse kirjutamata. Niisiis, parandan vea. I koha ja 10 000 krooni sai Heino Prunsvelt (märgusõna "Shakespeare"), kellest saab ka lugemisaasta ametlik kunstnik. Tema kujundada jäävad koduleht, välireklaamid, plakatid, meened ja palju muud. II koha ja 5000 krooni sai Priit Isok (märgusõna "Veskikivi"). Žürii pidas äramärkimise vääriliseks veel nelja tööd: Inga Heamäe "Alfa", Andrus Pajuniidu "Avatud", Hendrik Väli "Küllusesarvik" ja Marketing Communication Alliance OÜ "Ridades". Väike auhinnatseremoonia toimus 6. juulil kultuuriministeeriumis, kus lisaks roosile, käepigistusele ja tänukirjale said kõik nimetatud kauni ja sisuka raamatu: Prunsvelt ja Isok Doris Kareva "Deka", ülejäänud Asko Künnapi "Su ööd on loetud".

Thursday, June 18, 2009

Logokonkursi tulemused selguvad varsti

Lugemisaasta logokonkursile esitati 53 tööd, osa võttis 49 kunstnikku, nii professionaale kui asjaarmastajaid. Žürii valis välja 14 tööd, mis pääsesid teise vooru. Teises voorus selgitatakse välja võitja, 2. koha omanik ja äramärgituavad tööd. Žüriisse kuuluvad Krista Ojasaar, Piret Lindpere, Ilona Gurjanova, Jan Kaus, Andrei Kormašov, Triin Soone ja Karl Martin Sinijärv. Teiste sõnadega: on nii kunstnikke, kirjanikke, kunstiajaloolasi kui turundusinimesi. Igati mõnus seltskond. Pädev ka muidugi.

Töid vaadates torkas silma, et enimkasutatav kujund on raamat. See on ka loomulik. Palju oli rahvusromantilist lähenemist - rukkililled, sinimustvalge värvikombinatsioon jne. Kahjuks ei osanud ükski kunstnik kasutada logo loomisel lasteluulest tuntud tegelast, kes prillid ninal, raamat käes (olgu, kepp oli käes ja piip oli ka suus) lapsi lugema õpetas. No ikka see kriimude silmadega kiisu (või kõuts). Aga ju siis on seda luuletust unustama hakatud...

Wednesday, May 20, 2009

Lugemisaasta logokonkurss nüüd avatud

Konkursi lähteandmed

Lugemisaasta on 2010. a toimuv teema-aasta, mille eesmärk on tuua fookusesse lugemine ning olla vastukaaluks vähenevale lugemusele. Logokonkurss on esimene samm lugemisaasta tervikliku visuaalse identiteedi loomisel. Lugemisaasta eesmärgid ja tegevused saab kokku võtta järgmiselt:
visioon: lugemisaasta on toonud tähelepanu keskmesse lugemise kui elukestva hariduse aluse ja arendava vabaaja veetmise vormi, ühiskonnas on laiemalt teadvustatud kirjanduse olulisus meie identiteedi kandjana ja tugevdajana; pärast 2010. aastat jätkuvad lugemist edendavad tegevused, mis on alguse saanud lugemisaastal.
missioon ja tegutsemise strateegia: lugemisaasta korraldamise käigus teevad lugemise ja kirjanduse edendamise, õpetamise ja toetamisega tegelevad organisatsioonid ja üksikisikud koostööd ühise eesmärgi nimel, et teadvustuks lugemise ( vaba- ja tarbelugemise) olulisust emakeele arendajana, silmaringi laiendajana ja isiksuse mitmekülgse arengu tagajana; lugemisaasta sündmused on korraldatud erinevatele huvi- ja sihtgruppidele ühistegevuse algatamiseks, mis jätkusuutlikena seovad eri põlvkondi, keelelisi ja kultuurilisi rühmi.

Konkursi tingimused
1. Konkursi korraldaja on Kultuuriministeerium koostöös MTÜ Eesti Disainerite Liiduga (EDL).
2. Konkursi eesmärk on leida sobivaim visuaalne lahendus lugemisaastale.
3. Konkurss on avalik, suunaga professionaalidele ja tudengitele, üheetapiline, võistlustulemuste väljaselgitamiseni anonüümne.
4. Konkursi keel on eesti keel.
5. Konkursist võivad osa võtta kõik Eestis tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud. Üks osaleja võib konkursile esitada rohkem kui ühe töö.
6. Konkursist ei tohi osa võtta žürii liikmed, sekretär, eksperdid ja isikud, kes on osalenud võistluse ettevalmistamises.
7. Võistlustöid hindab Kultuuriministeeriumi ja EDL-i moodustatud 5-liikmeline žürii.
8. Auhinnafond on kokku 15 000 krooni, mille jaotamise otsustab žürii.
9. Auhinnad: I - 10 000 kroon, II - 5000 krooni
10. Konkurss algab 11. mail 2009 ja lõpeb 15 juunil 2009, konkursi tingimustega on võimalik tutvuda Kultuuriministeeriumi kodulehel http://www.kul.ee/ ja Eesti Disainerite Liidu kodulehel http://www.edl.ee/.

Võistlusülesanne
1. Lugemisaasta logo peab olema mõistetav nii Eestis kui rahvusvaheliselt, omades laia tähendusvälja. Lahendus peab olema positiivne ja avatud, kandma endas innovaatilisust ja energiat.
2. Logo peaks koosnema märgi ja sõna Lugemisaasta ühendusest, samas mõistetav ka ainult märgina.
3. Logo võiks olla kasutatav kolmemõõtmelisena (esemestatuna).
4. Logo peab olema kasutatav värvilise ja mustvalgena; paberil ja kangal trükituna, võimaldama vähendamist ning olema kasutatav veebikeskkonnas.

Konkursi läbiviimise kord
1. Konkursile esitatud töö peab olema vormistatud digitaalselt (JPG või PDF formaadis) CD-l, lisaks A4 värviline väljatrükk.
2. Töö tuleb esitada kinnises A4 ümbrikus, mis on varustatud autori märgusõnaga ja tähisega Lugemisaasta logokonkurss. Osavõtja anonüümsuse tagamiseks palume osavõtja isikuandmed lisada töö juurde väikeses kinnises ümbrikus, mis on samuti varustatud autori märgusõnaga.
3. Küsimusi võib esitada Kultuuriministeeriumile kogu konkursi toimumise jooksul, tel. 628 2223, Krista Ojasaar.
4. Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 15. juunil 2009 kell 17:00 Kultuuriministeeriumisse, Suur-Karja 23, 15076, Tallinn.

Žürii ja konkursitööde hindamine
1. Žürii valib konkursi võitja hiljemalt 15. juulil 2009.
2. Hinnatakse vastavust reglemendile, kujunduse professionaalsust, innovaatilisust ja nüüdisaegsust.
3. Žürii hindab ainult õigel ajal laekunud konkursitöid. Tööde vastavuse konkursi tingimustele otsustab žürii.
4. Konkursi tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 16. juulil 2009 Kultuuriministeeriumi ja EDL-i kodulehel.
5. Konkursitööde kasutamine. Konkursi võitnud töö kasutamisõigus läheb peale vastavasisulise lepingu sõlmimist Kultuuriministeeriumi omandisse. Kavandi autor kinnitab, et ta on kavandi loonud isiklikult ja sellega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi. Kultuuriministeerium jätkab võimaluse korral koostööd autoriga visuaalse identiteedi teiste elementide väljatöötamiseks. Kultuuriministeeriumil on õigus teha võitjaks tunnistatud kavandis muudatusi kokkuleppel autoriga. Autor lubab Kultuuriministeeriumil näidata kavandi kasutamisel autori nime (nt laekunud töödest näituse korraldamiseks). Juhul kui Kultuuriministeerium lubab kavandit kasutada kolmandatel isikutel, ei ole Kultuuriministeerium kohustatud sellest autorit teavitama. Autoril ei ole õigust anda kavandit kasutamiseks kolmandatele isikutele.
6. Sobiva töö puudumisel on žüriil õigus auhinnafond ümber jaotada.
7. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada konkurss ning jätta auhinnad välja kuulutamata.
8. Kõik konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti vabariigi seaduste alusel.

2010 on lugemisaasta

2010 on lugemisaasta. See on ka põhjus, miks lugemisaasta.blogspot.com eksisteerib. Blogi täieneb tasapisi.