Tuesday, April 13, 2010

Lugemisaasta Valga Põhikoolis

Valga Põhikool nimetati hiljuti Eesti kauneimaks kooliks 2009. aastal. Lisaks ilusale majale on selles koolis ka vahva vaim. Eriti rõõmustab mu südant muidugi lugemisele pühendatud tegevus. Valga Põhikoolis toimuvad terve aasta vältel lugemisaasta üritused

Tsiteerin siinkohal 2.A klassi juhatajat Anneli Lõokest:
Lugemisaasta saabus meie klassi juba õppeaasta alguses. Valmistuda tuli igaks õppeveerandiks kokkulepitud raamatute lugemistestideks. Et raamatud ei ununeks ning jääksid ka meelde, siis on meie lugemisvara hoidjaks lugemispäevik. Kõik raamatud, mis on loetud (ka lisalugemisvara) märgitakse lugemispäevikusse. Selle alusel sai koostatud I poolaastal tublimate lugejate nimekiri. Meie klassi tublimad raamatulugejad I poolaastal olid Kadi-Heike Kuus, Triinu Marten, Käthrin Kanep, Karel-Andreas Palmiste, Joel Raidve, Stella Sisas, Kädvi Kartsepp.

Veebruarikuu alguses sai teoks mõte, et kõikide laste loetud raamatud ritta panna ning teha üks tore lõbus värviline Raamatuuss. Idee meeldis lastele ning peagi sai meie klassi Raamatuuss, kellele lapsed ühiselt hääletuse teel nimeks panid Jerry. See uss saab pikemaks siis, kui mõni laps klassist on järjekordse raamatu läbi lugenud.

Peale selle kujunes meie klassi ka tore Lugemisnurk, kuhu lapsed tõid padja või pehme loomaksese istumiseks. Lugemisnurgas saavad lapsed aega veeta raamatute lugemisega. Selleks, et midagi omaette lugeda, on vaja raamatuid. Nii on meil ka oma koht ka raamaturiiulil, kuhu lapsed kodust tõid oma lemmikraamatu. Peale selle on meil hea koostöö ka Valga Keskraamatukoguga, kust me saame vahepeal ka klassi mahakantuid lasteraamatuid lugemiseks ja kasutamiseks.

Klassi ühes nurgas on lugemisaasta tähistamiseks mõeldud stend, milles saame teada aabitsa ning raamatute ajaloost. Stendi ülesanne pole vaid klassi kaunistada, vaid selle materjali läbitöötamiseks on mõeldud ka tööleht. Iga õpilane saab individuaalse töölehe ning võimaluse kasutada selle täitmiseks stendimaterjali. Tublimad saavad ka autasustatud.

Sellega meie klassi ideed veel ei lõpe. Igal reedel loosime klassis 4 õpilast, kes valivad vabalt ühe raamatu ja loevad seda järgmisel reedel klassis ette. Meie nimetame seda päeva Ettelugemisreedeks. Meie esimene Ettelugemisreede toimus 12.veebruaril, kus klassile lugesid oma vabalt valitud raamatust ette Joel Raidve, Erika Buda, Stella Sisas ja Silver Sepp.


Loodetavasti toimub igas koolis midagi sama toredat. Andke sellest teada, ärge hoidke oma tegemisi ja mõtteid peidus!

Krista

Eelreklaam! Eelreklaam!

Lugemisaasta raamatutuur
koostöös Tartu kirjandusfestivaliga Prima Vista


TALLINN – KOHILA – RAPLA – TÜRI – PÕLTSAMAA – JÕGEVA – VÄIKE-MAARJA – KADRINA – LOKSA – TALLINN

Reede, 23. aprill 2010
Esinevad Dagmar Lamp ja Roy Strider

Kohila: raamatukogu juures kell 11.00-12.30

Rapla: Karmani kaubamaja parklas 14.00-16.00
Kirjanikud esinevad kell 15.00

Türi: Türi Kolledži juures kell 17.00-19.00


Laupäev, 24. aprill 2010
Esinevad Olavi Ruitlane ja Armin Kõomägi

Põltsamaa – Roosisaarel kell 10.00-12.00

Jõgeva – Jõgeva Linnaraamatukogu juures kell 13.30-15.00

Väike-Maarja – Väike-Maarja raamatukogu juures kell 16.00 – 17.30


Pühapäev, 25. aprill 2010
Esinevad Aidi Vallik ja Heiki Vilep

Kadrina - Kadrina raamatukogu juures kell 11.00-13.00

Loksa - Loksa Raamatukogu juures kell 15.00-17.00


Vaata kogu teekonda KAARDIL !

Kuidas Põlva Roosi Kooli õpilased lugusid jutustavad...

Sain Põlvast toreda kirja, mille täies ulatuses ja koos pidiga ära toon:
Põlva Roosi Kooli õpilased on aktiivsed lugemisaastast osavõtjad. Meie kooli õpilased õpivad toimetuleku- ja hoolduskooli õppekava alusel. Meil on lapsi, kelle jaoks on ise lugemine väga raske või ei saa ta sellega üldse hakkama. Ometi on igal lapsel õigus suhtlemisele. Nii saigi teoks Roosi Kooli isetehtud raamatute näitus. Iga õpilane sai võimaluse logopeedile jutustada mõni jutuke või lugu. Esialgu oli see ettepanek veidi võõrastav. Hiljem aga juhtus nii, et lapsed ise käisid küsimas, et millal jälle oma jutukest saab rääkida. Koos panime jutud kaante vahele: logopeed kirjutas jutud üles, trükkisime koos need ära ja lapsed joonistasid oma lugudele ka illustratsioonid. Mõned lapsed on kõnetud, nemad koostasid raamatu piktogrammide ja piltidega. Laste huvi endatehtud raamatu vastu on suur. Plaanis on igal aastal mitu korda raamatut täiendada, et sellest saaks tore parajalt paks lugemis- ja vaatamisvara. Meile meeldib ütlemine: "Igaühel on õigus suhelda ja sellest rõõmu tunda. Aidakem ainult selleks võimalust leida!" Nii me koos tegimegi.

Need paarkümmend õpilast, kes raamatuid tehes lugusid jutustama õppisid, väärivad suurt kiitust, samamoodi ka nende õpetajad ja logopeed.

Siin on veel üks foto samade laste loominguga: