Tuesday, April 13, 2010

Lugemisaasta Valga Põhikoolis

Valga Põhikool nimetati hiljuti Eesti kauneimaks kooliks 2009. aastal. Lisaks ilusale majale on selles koolis ka vahva vaim. Eriti rõõmustab mu südant muidugi lugemisele pühendatud tegevus. Valga Põhikoolis toimuvad terve aasta vältel lugemisaasta üritused

Tsiteerin siinkohal 2.A klassi juhatajat Anneli Lõokest:
Lugemisaasta saabus meie klassi juba õppeaasta alguses. Valmistuda tuli igaks õppeveerandiks kokkulepitud raamatute lugemistestideks. Et raamatud ei ununeks ning jääksid ka meelde, siis on meie lugemisvara hoidjaks lugemispäevik. Kõik raamatud, mis on loetud (ka lisalugemisvara) märgitakse lugemispäevikusse. Selle alusel sai koostatud I poolaastal tublimate lugejate nimekiri. Meie klassi tublimad raamatulugejad I poolaastal olid Kadi-Heike Kuus, Triinu Marten, Käthrin Kanep, Karel-Andreas Palmiste, Joel Raidve, Stella Sisas, Kädvi Kartsepp.

Veebruarikuu alguses sai teoks mõte, et kõikide laste loetud raamatud ritta panna ning teha üks tore lõbus värviline Raamatuuss. Idee meeldis lastele ning peagi sai meie klassi Raamatuuss, kellele lapsed ühiselt hääletuse teel nimeks panid Jerry. See uss saab pikemaks siis, kui mõni laps klassist on järjekordse raamatu läbi lugenud.

Peale selle kujunes meie klassi ka tore Lugemisnurk, kuhu lapsed tõid padja või pehme loomaksese istumiseks. Lugemisnurgas saavad lapsed aega veeta raamatute lugemisega. Selleks, et midagi omaette lugeda, on vaja raamatuid. Nii on meil ka oma koht ka raamaturiiulil, kuhu lapsed kodust tõid oma lemmikraamatu. Peale selle on meil hea koostöö ka Valga Keskraamatukoguga, kust me saame vahepeal ka klassi mahakantuid lasteraamatuid lugemiseks ja kasutamiseks.

Klassi ühes nurgas on lugemisaasta tähistamiseks mõeldud stend, milles saame teada aabitsa ning raamatute ajaloost. Stendi ülesanne pole vaid klassi kaunistada, vaid selle materjali läbitöötamiseks on mõeldud ka tööleht. Iga õpilane saab individuaalse töölehe ning võimaluse kasutada selle täitmiseks stendimaterjali. Tublimad saavad ka autasustatud.

Sellega meie klassi ideed veel ei lõpe. Igal reedel loosime klassis 4 õpilast, kes valivad vabalt ühe raamatu ja loevad seda järgmisel reedel klassis ette. Meie nimetame seda päeva Ettelugemisreedeks. Meie esimene Ettelugemisreede toimus 12.veebruaril, kus klassile lugesid oma vabalt valitud raamatust ette Joel Raidve, Erika Buda, Stella Sisas ja Silver Sepp.


Loodetavasti toimub igas koolis midagi sama toredat. Andke sellest teada, ärge hoidke oma tegemisi ja mõtteid peidus!

Krista

No comments:

Post a Comment