Tuesday, April 13, 2010

Kuidas Põlva Roosi Kooli õpilased lugusid jutustavad...

Sain Põlvast toreda kirja, mille täies ulatuses ja koos pidiga ära toon:
Põlva Roosi Kooli õpilased on aktiivsed lugemisaastast osavõtjad. Meie kooli õpilased õpivad toimetuleku- ja hoolduskooli õppekava alusel. Meil on lapsi, kelle jaoks on ise lugemine väga raske või ei saa ta sellega üldse hakkama. Ometi on igal lapsel õigus suhtlemisele. Nii saigi teoks Roosi Kooli isetehtud raamatute näitus. Iga õpilane sai võimaluse logopeedile jutustada mõni jutuke või lugu. Esialgu oli see ettepanek veidi võõrastav. Hiljem aga juhtus nii, et lapsed ise käisid küsimas, et millal jälle oma jutukest saab rääkida. Koos panime jutud kaante vahele: logopeed kirjutas jutud üles, trükkisime koos need ära ja lapsed joonistasid oma lugudele ka illustratsioonid. Mõned lapsed on kõnetud, nemad koostasid raamatu piktogrammide ja piltidega. Laste huvi endatehtud raamatu vastu on suur. Plaanis on igal aastal mitu korda raamatut täiendada, et sellest saaks tore parajalt paks lugemis- ja vaatamisvara. Meile meeldib ütlemine: "Igaühel on õigus suhelda ja sellest rõõmu tunda. Aidakem ainult selleks võimalust leida!" Nii me koos tegimegi.

Need paarkümmend õpilast, kes raamatuid tehes lugusid jutustama õppisid, väärivad suurt kiitust, samamoodi ka nende õpetajad ja logopeed.

Siin on veel üks foto samade laste loominguga:

No comments:

Post a Comment